Meníme pohľad na všetky vaše

financie
investície
úvery
poistenia
Mám záujem o nezáväznú ponuku

Expresná a nezáväzná
ponuka do 48 hodín

Konzultácia s naším
expertom na financie

70+

Finančných inštitúcií

Ako to funguje?

  • Analýza

  • Riešenie

  • Servis

1. Global Plus

Analýza Vašich osobných financií

2. Global Plán

Vypracovanie individuálnej ponuky
do 48 hodín

3. Global Servis

Mobilná aplikácia, aktívny manažment portfólia a pravidelný servis

Naše hlavné výhody

Objavte zdroje, ktoré vám pomôžu získať jasnejší pohľad na váš finančný život,
aby ste sa v budúcnosti mohli rozhodovať asertívnejšie.

Hodiny

Expresná a nezáväzná ponuka do 48 hodín

Žiadosť podrobíme dôkladnej analýze a do 48 hodín pripravíme individuálnu ponuku s najvýhodnejšími podmienkami na trhu.

Hodiny

Všetky vaše zmluvy online

Všetky zmluvy máte k dispozícii 24/7 v klientskej zóne na našom webe a v špeciálnej klientskej aplikácii.

Hodiny

Audit a komplexná starostlivosťo finančné portfólio

Svet finančných produktov je veľmi komplexný, preto skontrolujeme vaše existujúce zmluvy a v prípade potreby navrhneme lepšie riešenie.

Osobný expert na financie

K dispozícii dostanete svojho osobného finančného experta, ktorého jediným cieľom je nájsť pre vás vždy to najvýhodnejšie riešenie.

Hodiny

Asistenčná linka v prípade potreby

Kedykoľvek si nebudete vedieť dať rady, naša asistenčná linka je pripravená pomôcť vám za každých okolností.

Hodiny

Pobočka vo vašom meste

Kedykoľvek si nebudete vedieť dať rady, naša asistenčná linka je pripravená pomôcť vám za každých okolností.

Globálny pohľad na financie

Prostredie, kde je všetko jednoduché

Zabezpečenie príjmu a rodiny

Dočasný alebo trvalý výpadok príjmu spôsobený zdravotnými ťažkosťami môže Vám i Vašim blízkym spôsobiť veľa nepríjemností. Pri kvalitnom úrazovom a rizikovom poistení ste chránení Vy a aj Vaša rodina pred nepredvídateľnými udalosťami.

Dôchodok

Demografický vývoj a aktuálne nadstavenie dôchodkového systému Vám nedokáže nahradiť príjem v dostatočnej výške ako ste zvyknutý. Preto je téma dôchodku aktuálna v každom veku. Pri pravidelnom investovaní si dokážete udržať alebo aj zvýšiť Váš životný štandard na dôchodku.

Rezerva

Finančná rezerva slúži na vykrytie dočasného výpadku príjmu. Výška rezervy je individuálna, v optimálnom prípade by mala byť 6-násobok mesačného príjmu rodiny.

Bývanie

Financovanie bývania býva zväčša najväčšou položkou z rodinného rozpočtu. Je veľmi dôležité vybrať tu správnu financujúcu banku alebo stavebnú sporiteľňu.

Zabezpečenie majetku

Riziká s odcudzením alebo poškodením Vášho majetku sú stále aktuálne. Kvalitným majetkovým poistením dokážete nahradiť stratu v plnom rozsahu.

Budovanie majetku

Na finančnom trhu je veľké množstvo príležitostí ako zhodnotiť svoje úspory, niektoré nesú menšie riziko straty a niektoré väčšie. Avšak najväčším rizikom je neinvestovať. Dobre investované peniaze pritom môžu pracovať za Vás už v produktívnom veku.Budovanie majetku
Zabezpečenie majetku
Zabezpečenie príjmu a rodiny
Global plus
Bývanie
Dôchodok
Rezerva
Hrdý člen skupiny
Winners Group

Global Finance je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou finančných produktov širokej verejnosti, bežným ľuďom ako aj podnikateľským subjektom.

Pobočka vo vašom meste

Máme pobočky po celom Slovensku a tak sa s vami v prípade potreby radi
stretneme osobne. Zastavte sa u nás na kávu.

Časté otázky

Vybavenie vašej hypotéky na dom alebo byt je individuálne podľa dokladov, ktoré je potrebné doložiť, a podmienok, ktoré je potrebné splniť. Štandardne však priemerná dĺžka vybavenia hypotéky, t. j. od vypracovania hodnotiaceho modelu, doloženia všetkých potrebných dokladov, podania žiadosti, podpis zmlúv až po načerpanie samotného úveru trvá približne 2 týždne.

Náklady na hypotekárny úver tvorí niekoľko položiek.

Prvou je náklad za ohodnotenie nehnuteľnosti alebo odmena znalca za znalecký posudok.

Ďalšie súvisiace náklady:
  • poplatok za návrh na vklad záložného práva na katastri vo výške 66 EUR,
  • poplatok za úver,
  • poistné za poistenie nehnuteľnosti, prípadne poistné za poistenie schopnosti splácať úveru.

Ročná percentuálna miera nákladov je v percentách vyjadrený podiel všetkých nákladov spojených s úverom. Do výpočtu vstupujú napr. výška úveru, poplatok za úver, úroková sadzba a ďalšie náklady, ako sú napr. poistné za poistenie nehnuteľnosti, náklady na kataster, náklady za ohodnotenie nehnuteľnosti a pod. Okrem úrokovej sadzby je tu započítaný aj poplatok za úver, odmena znalca za znalecký posudok, poplatok za návrh na vklad záložného práva, poistné za poistenie nehnuteľnosti a iné poplatky spojené s úverom.

Úroková sadzba je jedna z hodnôt vstupujúcich do výpočtu RPMN a predstavuje percentuálne vyjadrenie ceny pôžičky peňazí. Napríklad: Úroková sadzba určuje výšku úrokov, ktoré sú zahrnuté v mesačnej splátke a predstavujú pre klienta náklad. Úroky spolu s ďalšími nákladmi sú prepočítané na percentuálnu hodnotu RPMN preto, aby bolo možné porovnať celkové náklady úverov s rôznou štruktúrou nákladov. Ak porovnávate napríklad úver s úrokovou sadzbou 1,35 % ročne a RPMN 2,10 % a úver s úrokovou sadzbou 1,55 % ročne a RPMN 1,85 %, reálne zaplatíte menej práve na úvere, ktorý má RPMN 1,85 %, aj keď má na prvý pohľad vyššiu úrokovú sadzbu. V prvom úvere zaplatíte menej na úrokoch, ale ďalšie náklady, napr. na poistenie, poplatky za úver a pod., sú také vysoké, že výhodnejší je druhý úver s RPMN 1,85 %, hoci má vyššiu úrokovú sadzbu.

Akúkoľvek poistnú udalosť nahláste čím skôr, najneskôr nasledujúci pracovný deň.